Bc. Tomáš SKUHROVEC

Bakalářská práce

Posouzení stavu a návrh optimalizace technologie neutralizační stanice ČOV v provozovně Prym Consumer CZ s.r.o.

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku čištění odpadních vod generovaných z mezioperačních a závěrečných procesů galvanického pokovování. V teoretické části je uveden výčet současně platné legislativy z oblasti čištění odpadních vod, kterou je nutné při řešení vodního hospodářství zohlednit. O podstatě oboru galvanotechniky a zákonitostech, jimiž se řídí. V návaznosti s vlivem uvedených výrobních …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of wastewater treatment generated from the inter-operation and final processes of electroplating. In the theoretical part, the reader gets acquainted with the current legislation in the field of wastewater treatment, which must be considered when we deal with water management. In connection with the influence of the mentioned production operations on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKUHROVEC, Tomáš. Posouzení stavu a návrh optimalizace technologie neutralizační stanice ČOV v provozovně Prym Consumer CZ s.r.o.. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses haprje haprje/2
3. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.