Veronika Privrelová

Bachelor's thesis

A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy

A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy
Abstract:
The purpose of the presented work is to research shopping habits and the possible differences, or changes among generations X and Y in the age of the sharing economy. The theoretical part of the work explains the sharing economy basics, and the forces that drive the sharing economy, consumer behavior in general, factors that are influencing it, types of the behavior and the steps the consumers are …more
Abstract:
Účelem předkládané práce je výzkum nákupních zvyklostí a možných rozdílů nebo změn mezi generacemi X a Y v době sdílené ekonomiky. Teoretická část práce vysvětluje základy ekonomiky sdílení a síly, které ji řídí, obecné chování spotřebitelů, faktory které ho ovlivňují, druhy chování a kroky, které spotřebitelé podnikají při nákupu. Další část teorie se zaměřuje na marketingový výzkum, proces marketingového …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Dujka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Privrelová, Veronika. A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe