Ing. Lenka Uhlířová

Bakalářská práce

Lisabonská smlouva v judikatuře Ústavního soudu ČR

Jurisprudence of the Czech Constitutional Court relating to the Lisbon Treaty
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje dva nálezy Ústavního soudu, ve kterých posuzoval soulad Lisabonské smlouvy s Ústavním pořádkem ČR, a hodnotí možné dopady Lisabonské smlouvy na Českou republiku. Cíle této práce byly definovány následovně: a) nastínit ústavní limity působení práva EU v českém právním řádu; b) vymezit problematiku Lisabonské smlouvy; c) analyzovat nálezy Ústavního soudu ve věci Lisabonské …více
Abstract:
The thesis deals with the jurisdiction of the Czech Constitutional Court relating to the Lisbon Treaty. The objectives of the thesis were set as follows: a) outline the constitutional limits of the European law effects in the Czech system of law; b) draw up the Lisbon Treaty issue; c) analyse jurisdiction of the Czech Constitutional Court relating to the Lisbon Treaty; d) evaluate the impact of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta