Petr Boudný

Bakalářská práce

Imunochromatografické metody pro rychlý průkaz antigenů nebo specifických protilátek

Immunochromnatographic methods for rapid detection of antigens or specific antibodies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá imunochromatografickými stripovými metodami. Zaměřuje se na příklady jejich využití v různých oborech jako je například medicína, potravinářství, životní prostředí. Popisuje jejich výhody a nevýhody a také možnost využití imunochromatografických testů mimo laboratoř. Imunochromatografické testy slouží k rychlé detekci analytů v biologických vzorcích a potravinách.
Abstract:
This bachelor thesis is focused to immunochromtagraphic methods. This text describes in a detail the practical examples of tests applied in various science fields such as a medicine, food, environment. The bachelor thesis emphasizes advantages and disadvantages of immunochromatographic tests as well as using of them outside the laboratory. Immunochromatographic tests become more and more popular for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boudný, Petr. Imunochromatografické metody pro rychlý průkaz antigenů nebo specifických protilátek. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma