Bc. Martin Štepanovský

Bakalářská práce

Motivační rozhovory jako nástroj učitele při práci s dětmi v riziku poruchy chování

Motivational interviewing as a tool for teachers working with youth at risk of behavioral disorders
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu individuálního poradenství při práci učitelů s dětmi v riziku vzniku poruchy chování. Cílem práce je prozkoumat možnosti využití motivačních rozhovorů při práci s žáky, kteří se nacházejí v riziku vzniku poruchy chování. Bakalářská práce má teoreticko – empirický charakter a je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o teorii poruchy chování …více
Abstract:
The presented thesis focuses on the topic of individual counseling in teachers work with children at risk of behavioral disorders. The aim is to explore the possibility of using motivational interviewing at work with students who are at risk of developing behavioral disorders. The thesis has theoretical - empirical character and is divided into three chapters. The first chapter deals with the theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta