Bc. Michal Polák

Bakalářská práce

Informační a materiálový tok ve společnosti Medin a.s.

Information and material flow in the Medin a.s. company
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku podnikové logistiky a celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Obsahem práce je analýza materiálového a informačního toku ve výrobní společnosti Medin a.s. a navržení jejich možných zlepšení. Celková analýza i návrhy na optimalizaci jsou vytvořeny v souladu s literárními podklady v úvodní teoreticko-metodické části práce.
Abstract:
The work focuses on issues of corporate logistics and the whole supply chain. The aim is to analyze material and information flow in the manufacturing company Medin a.s. and to suggest possible improvements. Overall analysis and suggestions for improvement are made in accordance with literary documents in the introductory theoretical-methodological part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polák, Michal. Informační a materiálový tok ve společnosti Medin a.s.. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika