Theses 

Komplexní analýza a návrh materiálového toku ve skladu – Šimon Štukner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šimon Štukner

Diplomová práce

Komplexní analýza a návrh materiálového toku ve skladu

Complex Analysis and Design of Material Flow in the Warehouse

Anotace: Diplomová práce se bude zabývat problematikou skladování v podniku CTS s.r.o. Úvod diplomové práce je věnován teoretickému úvodu do problematiky skladování a materiálového toku. Následně byl proveden rozbor současného stavu ve skladu, kde byly zjištěny hlavní nedostatky. Na základě analýzy byly vypracovány 3 návrhy řešení, které byly následně porovnány a vyhodnoceny. Všechny tři řešení byly předloženy vedení podniku.

Abstract: This dissertation thesis deals with the matters of warehousing material at CTS ltd company. The first part of thesis is devoted to the theoretical introduction to a flow and warehousing of material. Consequently, an analysis of the current state in the warehouse was performed, which revealed the main shortcomings. Based on this analysis, there were proposed three possible solutions, which were consequently compared and evaluated. All three solutions were proposed to the top management in the company.

Klíčová slova: materiálový tok, sklad, bezpečnost, dispozice

Keywords: material flow, warehouse, safety, layout

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimíra Schindlerová
  • Oponent: Přemysl Olšanský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:26, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz