Gabriela Šneková

Master's thesis

Dopady stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance

Impacts of stabilization of the banking sector to the public finances
Abstract:
Tématem této práce je zhodnocení dopadů stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance. V první části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku finančních krizí a poté je zmíněno několik případů finančních krizí od počátku 19. století do současnosti. V další části práce jsou popsány obecné přístupy k řešení problematických aktiv v bilancích bank. Tyto obecné přístupy jsou poté převedeny do praxe …more
Abstract:
The theme of this thesis is to evaluate the effects of the stabilization of the banking sector to the public finances. The first part focuses on the general characteristics of the financial crisis and then mentioned several cases of financial crises since the early 19th century to the present. The next part describes the basic approaches to solving problematic assets in banks' balance sheets. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2015
  • Supervisor: Jan Pavel
  • Reader: Leoš Vítek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55844