Mgr. Matěj Hrubý

Diplomová práce

Jak ovlivní volba energetického mixu veřejné finance v ČR?

How will the choice of energy mix affect public finance in the Czech Republic?
Anotace:
Sektor energetiky prochází výraznými změnami, vlivem dekarbonizace dochází k postupnému odstavování fosilních zdrojů, které jsou nahrazovány zdroji obnovitelnými. Tento přechod je částečně hrazený z veřejných financí ve formě provozní podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Diplomová práce má za cíl zjistit, jestli bude nutné v České republice vyplácení podpory na výrobu elektřiny také …více
Abstract:
The energy sector is exposed to significant changes. Due to decarbonization, fossil resources are being phased out, which are being replaced by renewable ones. This transition is partly covered by public funds in the form of operating aid for the production of electricity from renewable energy sources. The diploma thesis aims to find out if it will be necessary to pay support for electricity production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta