Bc. Eva Michalská

Bakalářská práce

The Roles of the First Lady of the United States

The Roles of the First Lady of the United States
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rolemi první dámy Spojených států amerických a jejich historickým vývojem. Práce popisuje jednotlivé role a analyzuje vývoj pozice první dámy z hostitelky až na politickou osobnost. Práce dále zkoumá vztah mezi rolemi a obdobím, ve kterém první dámy úřad vykonávaly, společně se sociálními normami pro tato období typickými. Dále se bakalářská práce zaměřuje na dvacáté …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the general roles of the First Lady of the United States and their development throughout the history. It describes the individual roles and analyses the evolution of the office from the White House hostess to a political figure. It also examines the relationship between the roles and the time and social norms typical for the First Ladies' tenures. The thesis then focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta