Bc. Pavlína Čuprová

Bachelor's thesis

Příspěvková organizace - analýza daňového režimu

Co-financed organization - analysis of tax regime
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce „Příspěvková organizace – analýza daňového režimu“ je provést alternativní návrh řešení daňového režimu v konkrétní příspěvkové organizaci. První kapitola se věnuje příspěvkovým organizacím a zařazení organizace do systému národního hospodářství. Je zaměřena na charakteristiku příspěvkové organizace a její postavení v rámci jiných typů organizací. Druhá část popisuje charakteristiku …more
Abstract:
The goal of my thesis "Co-financed organization - analysis of tax regime" is to propose alternative solutions of a tax regime in a specific co-financed organisation. The first chapter deals with co-financed organisations and incorporated organisations in the national economy system. It focuses on the characteristics of co-financed organisation and its status within other organisation types. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Ivana Zálešáková
  • Reader: Ing. Dušan Krpec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting