Theses 

Kvalitativní výzkum náboženských představ u předškolních dětí – Pavlína KOUDELKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Pavlína KOUDELKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum náboženských představ u předškolních dětí

Qualitative research of religious representations among preschool children

Anotace: V této práci je veden kvalitativní výzkum v rámci grounded theory se zaměřením na výzkum toho jak děti vnímají určité náboženské symboly, jaké náboženské představy se u nich objevují na vědomé či nevědomé úrovni a jaké náboženské představy si o různých náboženských jevech utvářejí. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy: dítě předškolního věku z hlediska vývojových teorií, pojem religiozita a spiritualita, klíčoví představitelé a pojmy psychologie a sociologie náboženství. V metodologické části popisuji kvalitativní výzkum, metodu polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a dále rozdílné a společné náboženské a spirituální představy dětí předškolního věku.

Abstract: In this thesis qualitative research is conducted within grounded theory focusing on the research of how children perceive certain religious symbols, what religious notions appear in children on the conscious and subconscious levels, and what religious notions they create about various religious phenomena. In the theoretical part the following terms are explained: preschool age children from the point of view of development theories, the terms religiosity and spirituality, key representatives and terms of the psychology and sociology of religion. In the methodological part I describe qualitative research, the method of in-depth semi-structured interviews, as well as the different and the common religious and spiritual notions of preschool age children.

Klíčová slova: náboženství, religiozita, spiritualita, víra, sekularizace, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32473 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOUDELKOVÁ, Pavlína. Kvalitativní výzkum náboženských představ u předškolních dětí. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 23:15, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz