Bc. Hana PIKOVÁ

Master's thesis

Výskyt genů kódujících bakteriální rezistenci vůči antibiotikům (ARGs) ve dvou fázích čištění odpadních vod v lokální čistírně odpadních vod (ČOV)

The occurence of Antibiotic resistance genes (ARGs) in two stages of wastewater treatment in a local Wastewater treatment plant (WWTP)
Abstract:
Tato práce se zabývá rozšířením rezistence k antibiotikům a genů, jež tuto rezistenci kódují (ARGs), v čistírnách odpadních vod (ČOV), jež jsou považovány za významný zdroj tohoto znečištění v životním prostředí. Pozornost je věnována zejména ?-laktamázovým genům. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé mechanismy antibiotické rezistence u bakterií. Shrnuje rozšíření ARGs a bakterií rezistentních …more
Abstract:
This work is focused on the dissemination of bacterial resistence to antibiotics and genes encoding the antibiotic resistence (ARGs) in the wastewater treatment plants (WWTPs), which are considered as a main source of ARGs in the environment. Special attention is paid to the genes encoding bacterial ?-lactamases that pose a serious epidemiological risk for human medicine. The theoretical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIKOVÁ, Hana. Výskyt genů kódujících bakteriální rezistenci vůči antibiotikům (ARGs) ve dvou fázích čištění odpadních vod v lokální čistírně odpadních vod (ČOV) . Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta