Veronika Horonyová

Bakalářská práce

Návrh reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro firmu ABC

Proposal of Advertising Campaign for the Company ABC Focused on Guerilla Marketing
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je sestavení návrhu reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro konkrétní firmu ABC. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů marketing a jsou v ní rozebrána specifika marketingu ve službách, speciálně v oblasti zdravotnictví. Dále je pak zkoumána problematika moderních trendů marketingové komunikace …více
Abstract:
The bachelor's thesis is centred around designing a guerilla marketing based advertising campaign for a particular company ABC. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses primarily on the explanation of the term and main concepts of marketing, and it further discusses marketing specifics in services, especially in health care. Special attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pernický, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horonyová, Veronika. Návrh reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro firmu ABC. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe