Bc. Adéla Bukovská

Diplomová práce

Guerilla marketing a jeho podoby

Guerilla marketing and its forms
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o netradiční formě marketingu, čímž je guerilla marketing. Cílem této práce je zařazení guerilla marketingu mezi nástroje marketingové komunikace a zkonstruování a zhodnocení guerillové kampaně vybraného produktu. V první polovině práce jsou představeny nové trendy v marketingu a dále charakterizován guerilla marketing. Dále tato práce navazuje na praktické příklady nekonvenčního …více
Abstract:
This thesis is about unconventional marketing form called guerilla marketing. The aim of this thesis is to classify guerilla marketing in between communication marketing tools and to evaluate this campaign. The first half of this thesis is an introduction of new marketing trends followed by the characteristics of guerilla marketing. Further on, this thesis follows up some practical examples of unconventional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní