Ing. Miluše Hadrabová

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu.

New communication methodologies aplied in case of Customer relationship management. Communication as the tool of company development and part of marketing mix. Communication effect for the next part of marketing mix.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci jako na součást marketingového mixu a na jednu z jeho částí – na komunikační mix. Dále jsou zde rozebrány nové formy komunikační politiky a úloha komunikace v procesu Řízení vztahů se zákazníky. V aplikační části práce byla provedena výzkumná sonda, na které se podílelo celkem 95 respondentů. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem reagují …více
Abstract:
This Bachelor´s work is aimed at communication as the part of marketing mix and one of its part – communication mix. Next part analyse new methodologies of communication policy and the role of communication in case of Customer relationship management. In practical part of this Bachelor´s work was realized marketing research with participation of 95 respondents. The main goal of this work was to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní