Zuzana BUMBOVÁ

Master's thesis

Změna systému financování církví a náboženských společností České republiky - odluka státu a církví

Changes to the system of financing Churches and religious societies in the Czech Republic - separation of Church and state
Abstract:
Diplomová práce porovnává dva rozdílné modely financování církví v České republice s cílem zjistit, zda a kdy se model financování, založený na základě platnosti nové legislativy, projeví vůči státnímu rozpočtu úsporami. Je představen původní model financování, platný do roku 2012. Následně je popsán model nový, platný od roku 2013. Obě formy financování jsou jako nákladová složka státního rozpočtu …more
Abstract:
This thesis compares two different models of Church financing in the Czech Republic in order to determine if and when the funding model, based on the validity of the new legislation, will project in state budget savings. The original funding model, valid until 2012, is introduced. Subsequently, the new model is described, in force since 2013. Both forms of financing are as a cost component of the state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUMBOVÁ, Zuzana. Změna systému financování církví a náboženských společností České republiky - odluka státu a církví. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická