Monika Kůrková, DiS.

Bakalářská práce

Problematika dávky státní sociální podpory - příspěvek na bydlení na Prostějovsku

The Issue of State Social Support - The Housing Benefit in the Prostějov Area
Anotace:
Výzkumný projekt se zaměřuje na oblast státní sociální podpory. Specifičtěji se zabývá dávkou příspěvek na bydlení. Teoretická část se zabývá principy a postavením dávek státní sociální podpory v systému sociálního zabezpečení v České republice. Vypracovává základní přehled a základní pojmy systému státní sociální podpory. Další část práce je věnována příspěvku na bydlení, jeho čerpání a podmínkám …více
Abstract:
The research project focuses on the area of the State social support. It deals specifically with financial assisance for housing allowances. The theoretical part deals with the principles and benefits of State social support in the social security system in the Czech Republic. The project also draws up a basic overview and basic concepts of the system of State social support. Another part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kůrková, Monika. Problematika dávky státní sociální podpory - příspěvek na bydlení na Prostějovsku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe