Kateřina Dryjáková

Diplomová práce

Ocenění společnosti aplikací metodologie reálných opcí

Company Valuation by Applying Real Options Methodology
Anotace:
Cílem diplomové práce je ocenění společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. pomocí metodologie reálných opcí. Ocenění vlastního kapitálu společnosti je stanoveno k datu 1.1. 2017 pomocí binomického modelu na bázi replikační strategie za rizika bez flexibility a za rizika s flexibilitou.
Abstract:
The objective of this thesis is valuation of ArcelorMittal Ostrava a.s. company using methodology of real options. Valuation of equity is dated to 1.1.2017 and it is assessed by means of binomial model based on replicating strategy for risks without flexibility and for risks with flexibility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Zdeněk Zmeškal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava