Mgr. Jiří Knotek

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí ve stavebním řízení

Protection of Enwironment within the Building Procedure
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza ochrany životního prostředí v procesu stavebního řízení, jež se uskutečňuje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autor se v této práci podrobně zabývá nástroji ochrany životního prostředí a to konkrétně námitkami účastníků a stanovisky dotčených orgánů, posuzování vlivů na životní prostředí a integrovanou prevencí. …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze environmental protection in building permit proceedings which is carried out according to Act No. 183/2006 Coll., on zoning planning and building regulations (Building Act). In this thesis the author in detail deals with the tools of the environmental protection, specifically with the objections of participants and opinions of the authorities concerned. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta