Mgr. Jitka Bělohradová, Ph.D.

Disertační práce

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí

Public Participation in Enviromental Matters
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Disertace obsahuje danou problematiku jak z obecného pohledu, tak z hlediska jednotlivých, konkrétních forem účasti veřejnosti. Východiskem pro účast veřejnosti na záležitostech týkajících se životního prostředí je především Listina základních práv a svobod zakotvující mimo jiné právo na příznivé životní prostředí …více
Abstract:
The dissertation deals with a public participation in environmental protection. The dissertation covers the issue of the public participation in the environmental protection both in general and also in the terms of individual, specific forms of public participation. The legal basis for the public participation in the environmental protection can be found in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Právo životního prostředí