Mgr. Zuzana Mikulová

Bakalářská práce

Místní národní výbor Pržno 1946–1975 (1998) – Inventář k fondu a stručný pohled do historie obce s podrobnějším zaměřením na vývoj MNV

Local People‘s Committee Pržno 1946–1975 (1998) – Inventory of the Archive Fund and a Brief Sight into the History of the Village with a More Detailed Focus on the Development of the Committee
Anotace:
Hlavní částí této bakalářské práce je inventář fondu místního národního výboru Pržno s časovým vymezením 1946–1975 (1998), který je uložen ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek. Další kapitoly pak pojednávají o historii obce od jejích počátků, s hlavním zaměřením na dobu existence MNV a krátce také o historii frýdecko-místecké oblasti. Můžete zde rovněž nalézt část o církevní správě v obci Pržno …více
Abstract:
The main part of this thesis is the inventory of the archive fund of Local People‘s Committee Pržno 1946–1975 (1998), which is deposited in the State District Archive Frýdek-Místek. Next chapters deal with the history of the village from its beginnings and they are mainly focused on the era of the Committee in Pržno. You can find here also a short paragraph about the history of Frýdek-Místek region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta