Mgr. Zuzana Boková

Bakalářská práce

Turistické možnosti pro osoby s tělesným postižením v Brně

Tourist attractions in Brno for people with physical disabilities
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat přístupnost vybraných turistických cílů v Brně pro osoby s tělesným postižením. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá terminologií v oblasti tělesného postižení a klasifikací pohybových vad. Nalezneme zde popis vybraných druhů tělesného postižení a charakteristiku specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu. Druhá kapitola …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to analyse the accessibility of selected tourist attractions in Brno for people with physical disabilities. The thesis is devided into 3 chapters. The first chapter deals with terminology of physical disabilities, and classification of locomotive impairments. It describes selected physical disabilities, and special needs of people with limited movement ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta