Theses 

Zdraví 2020: program evropské zdravotní politiky pro 21. století – Bc. Tereza Vítková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Vítková

Diplomová práce

Zdraví 2020: program evropské zdravotní politiky pro 21. století

Health 2020: Europeanhealthpolicy agenda Forthe 21st century

Anotace: Evropská unie zařazuje podporu a ochranu zdraví pouze mezi koordinované politiky. To znamená, že jsou jednotlivé členské země zodpovědné za realizaci zdravotní politiky, systém poskytování zdravotní péče svým občanům, dostatečnou síť kvalitních zdravotnických zařízení a samozřejmě za dostatečné finanční zabezpečení těchto opatření. V roce 2012 byl přijat Regionálním výborem Světové zdravotnické organizace (WHO) program Zdraví 2020. Jedná se o komplexní plán, který zahrnuje opatření v oblasti „zdraví pro všechny“ a snaží se aktivovat nejen organizace veřejné správy ale také nevládní neziskové organizace a podnikatelský sektor. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu programu Zdraví 2020 a následné vyhodnocení jeho implementace do politiky veřejného zdraví v České republice.

Abstract: The European Union only includes support and protection of health between coordinated policies. This means that the individual Member States are responsible for the implementation of health policy, a system of providing health care to their citizens, a sufficient network of quality health facilities and, of course, sufficient financial security for these measures. The Health 2020 Program was adopted by the WHO Regional Committee (WHO) in 2012. It is a comprehensive plan that includes health-for-all measures and seeks to activate not only public sector organizations but also non-governmental non-profit organizations and the business sector . This diploma thesis focuses on the analysis of the Health 2020 program and the subsequent evaluation of its implementation in public health policy in the Czech Republic.

Klíčová slova: Zdravotní politika, veřejné zdraví, Program Zdraví 2020, Světová zdravotnická organizace, Evropská unie, Česká republika. Health policy, public health, Health 2020 Program, World Health Organization, European Union, Czech republic.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz