Mgr. Hana Kozubíková

Bakalářská práce

Terénní sociální pracovníci terciální protidrogové prevence v Praze a syndrom vyhoření

Social workers of tertiary drug prevention in the field in Prague and burnout syndrom
Anotace:
Práce zkoumá problematické pracovní oblasti terénních sociálních pracovníků s uživateli drog, které mohou potenciálně vést k syndromu vyhoření. Jejím cílem je zjistit rozložení vyhoření u streetworkerů v Praze a specifikovat konkrétní rizikové oblasti dané profese. Práce vychází jak z kvantitativního šetření, které proběhlo ve třech organizacích v Praze, tak z kvalitativních rozhovorů, které práci …více
Abstract:
This study is focused on problematic areas of the worklife of outreach workers working with drug addicts, which can lead to burnout. The aim is to detect the burnout distribution across the population of outreach workers in Prague and to find the specific problematic areas of their worklife. The study is build firstly at the quantitative research with data collected in three organisations in Prague …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií