Jakub Jančovič

Diplomová práce

Mexiko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

Mexiko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnou ekonomickou situací a postavením Mexika na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je zhodnocení vzájemného vztahu ekonomiky a cestovního ruchu Mexika. Daná analýza je realizována prostřednictvím komparace tvorby hrubého domácího produktu a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první z nich je …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the current economic situation of Mexico and its position in the international tourism market. The main objective of this thesis is to evaluate the relation between the economy and tourism of Mexico. The analysis is carried out through the comparison of generating gross domestic product and employment in both sectors. The diploma thesis is divided into three chapters …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá súčasnou ekonomickou situáciou a postavením Mexika na trhu medzinárodného cestovného ruchu. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vzájomného vzťahu ekonomiky a cestovného ruchu Mexika. Daná analýza je realizovaná prostredníctvom komparácie tvorby hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v jednotlivých odvetviach. Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46053