Michaela Tomková

Bachelor's thesis

Subkultura fotbalových ultras

Subculture of football fans - ultras and hooligans
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na subkulturu fotbalových ultras jednoho českého fotbalového klubu. Jedná se o skupinu ultras fanoušků. V práci jsou vymezeny rozdíly mezi skupinou hooligans a ultras. Podstatu bakalářské práce a kvalitativního výzkumu tvoří část, která se zaměřuje na projevy této skupiny ve vymezování se vůči okolí a jejich názory na aktuální témata.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the subculture of football ultras a Czech football club. It is a group of ultras fans. The differences between a group of hooligans and utras are described in this bachelor thesis. The essence of thesis and qualitative research forms part, which focuses on the manifestations of this group in the definition with respect to their surroundings and views on current issues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Retka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tomková, Michaela. Subkultura fotbalových ultras. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická