Bc. Marek Vaniš

Diplomová práce

Návratnost investic do marketingu na sociálních sítích

Return on investment of marketing on social networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návratností investic do marketingu na sociálních sítích, které v poslední době zaznamenávají velký rozmach. Cílem této práce je analýza návratnosti investic do marketingu na sociální síti Facebook a následná komparace s vybranými on-line marketingovými kanály (placené vyhledávání, display a mailing), které zkoumaná firma využívá ve své marketingové strategii. Návratnost investic …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the return on investment in marketing on social networks, which have recently been booming. The aim of this work is an analysis of the return on investments in marketing on the Facebook social network and to compare it with the selected online marketing channels (paid search, display and mailing) that the company uses in its marketing strategy. I have analysed the return …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní