Mgr. René Lakomý

Bachelor's thesis

Případová studie neziskové organizace (řízení organizace).

Case Study of a Non-Profit Organization (Organization Management)
Abstract:
Tématem předkládané práce je způsob řízení neziskové organizace zaměřené na sportovní činnost. Jedná se o sportovní oddíl a jeho řízení, přesněji to, jak jsou procesy řízení přijímány a prožívány předsedou sportovního oddílu. V první části diplomové práce se zmíním o neziskových organizacích a institucích poskytujících služby. Druhá část práce je věnována vedení a řízení neziskových organizací. Třetí …more
Abstract:
The topic of the presented diploma work is the manner of a non-profit organization focused on sports activities management. It focuses on a sports team and its management, or more accurately, how the management processes are adopted and handled by the sports team manager. In the first part of the diploma work I shall focus on non-profit organizations and service providing institutions. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2008
  • Supervisor: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta