Bc. Martin Pokorný

Diplomová práce

BASEL III a SOLVENCY II - rozbor a porovnání dopadu pro finanční sektor ČR

BASEL III a SOLVENCY II - analysis and comparison of the impact on the financial sector in CR
Anotace:
Diplomová práce mapuje základní principy evropské regulace finančního sektoru z pohledu bankovnictví – BASELL III a pojišťovnictví – SOLVENCY II. Popisuje vývoj i dopad obou regulačních nástrojů na finanční trh Evropy i České republiky a rozebírá cíle a dopady na bankovnictví i pojišťovnictví. Součástí je i porovnání shodných rysů obou regulačních nástrojů.
Abstract:
This thesis describes fundamental principles of European financial regulation from the perspective of banking - BASELL III and Insurance - Solvency II Directive. It describes the evolution and impact of the two regulatory instruments on the financial market in Europe and Czech Republic and discusses the objectives and effects of the banking and insurance sectors. It also includes a comparison of commonalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní