Bc. Rostislav Hořava

Bachelor's thesis

Mobilní GIS ve správě budov

Mobile GIS in facility management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní aplikaci, která by sloužila pro zaznamenávání odečtů měřidel energií a hlášení závad na Univerzitním kampusu Bohunice. V rešeršní části byla zhodnocena komerční i volně dostupná softwarová řešení, a také možnosti navigace uvnitř budov. Pro tvorbu aplikace byl zvolen software Web AppBuilder od společnosti ESRI. Tento nástroj umožňuje vytvořit webovou aplikaci …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the creation of a mobile application, which would be used for recording of utility meters and failures reporting at the University Campus at Bohunice. Commercial and free software solutions, as well as indoor navigation options, were reviewed in the theoretical part. ESRI Web AppBuilder software was chosen to create the application. This tool allows you to create a web …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. David Mikstein

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta