Věra SAMCOVÁ

Master's thesis

Etická výchova pro starší školní věk a výzkum v okrese Tábor

Ethics Education for Older School Age and Research in District Tábor
Anotácia:
Práce je zaměřena na výuku etické výchovy pro žáky staršího školního věku. První část práce je teoretická, jsou zde uvedeny definice základních pojmů. Dále je popsán starší školní věk z pohledu vývojové psychologie a změny, které jsou pro tento věk typické. Práce se zabývá i postavením etické výchovy v kurikulárních dokumentech a různými pohledy na výuku etické výchovy v České republice. Praktická …viac
Abstract:
This work is focused on ethics education for pupils of older school age. The first part is theoretical, the basic definitions are presented here. Older school age is described from a view of evolutionary psychology and also changes typical for this age are mentioned. The work deals with the position of the ethics education for older school age in the curricula of the Czech Republic and it presents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2012
Zverejniť od: 31. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMCOVÁ, Věra. Etická výchova pro starší školní věk a výzkum v okrese Tábor. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses hgoa92 hgoa92/2
31. 3. 2012
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.