Lydie PABIÁNOVÁ

Diplomová práce

Etická výchova na 1. stupni základní školy a její vliv na klima školní třídy

Ethic education at the primary school and its impact on the climate of the school class
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na etickou výchovu jako na vyučovací předmět základní školy. Jejím cílem je zjistit míru vlivu výuky etické výchovy na sociální klima třídy prvního stupně základní školy. Práce se dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá charakteristikou období mladšího školního věku žáka, popisuje etickou výchovu jako školní výchovný předmět a jeho …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on ethical education as a subject area at the primary school. Its aim is to determine the degree of influence of teaching ethics on the social climate of the class of primary school. The thesis is divided into two parts theoretical and practical one. The theoretical part deals with the characteristics of student's younger school age, describes the ethical education as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PABIÁNOVÁ, Lydie. Etická výchova na 1. stupni základní školy a její vliv na klima školní třídy. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy