Bc. Pavel Břoušek

Bakalářská práce

Evaluation and usage of Google Progressive Web Apps technology

Evaluation and usage of Google Progressive Web Apps technology
Anotace:
Cílem práce je analyzovat technologii Progressive Web Apps a implementovat YSoft SafeQ mobilní terminál pro Y Soft Corporation, a. s. Rozsahem této práce je analyzovat technologii, zhodnotit požadavky a limity a implementovat aplikaci.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze Progressive Web App technology and implement a YSoft SafeQ mobile terminal for Y Soft Corporation, a. s. The scope of this thesis is to analyze the technology, evaluate requirements and limitations and implement the application.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky