Bc. Jana VONDÁLOVÁ

Master's thesis

Projekt zvýšení produktivity na pracovišti vrtání kulovnicových lůžek ve společnosti Česká zbrojovka, a.s.

Productivity rose at workplace project drilling of shotgun socket at Česká zbrojovka a.s.
Abstract:
Hlavní cíl této diplomové práce spočívá ve zvýšení produktivity na pracovišti v počtu vyrobených kusů minimálně o 15 %. Zaměřila jsem se rovněž na eliminaci plýtvání. Na základě teoretické části jsem sestavila praktickou část, která se skládá z analytické a projektové části. Při řešení problému stanoveného v diplomové práci jsem se soustředila především na změnu uspořádání pracoviště a pracovního postupu …more
Abstract:
The main idea of my Master thesis is a 15 % minimum productivity rose at workroom. I focused on elimination of waste. From Theory part I made a practical part compouded with analytic and project section. During my analyses in my Master thesis I concentrated at the change of workroom organization and operating sequences at Česká zbrojovka a.s. The conditions I made, conduct to elimination of waste and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2007
Identifier: 5487

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2007
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VONDÁLOVÁ, Jana. Projekt zvýšení produktivity na pracovišti vrtání kulovnicových lůžek ve společnosti Česká zbrojovka, a.s.. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2037

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and management / Industrial Engineering