Bc. Jana VONDÁLOVÁ

Master's thesis

Projekt zvýšení produktivity na pracovišti vrtání kulovnicových lůžek ve společnosti Česká zbrojovka, a.s.

Productivity rose at workplace project drilling of shotgun socket at Česká zbrojovka a.s.
Anotácia:
Hlavní cíl této diplomové práce spočívá ve zvýšení produktivity na pracovišti v počtu vyrobených kusů minimálně o 15 %. Zaměřila jsem se rovněž na eliminaci plýtvání. Na základě teoretické části jsem sestavila praktickou část, která se skládá z analytické a projektové části. Při řešení problému stanoveného v diplomové práci jsem se soustředila především na změnu uspořádání pracoviště a pracovního postupu …viac
Abstract:
The main idea of my Master thesis is a 15 % minimum productivity rose at workroom. I focused on elimination of waste. From Theory part I made a practical part compouded with analytic and project section. During my analyses in my Master thesis I concentrated at the change of workroom organization and operating sequences at Česká zbrojovka a.s. The conditions I made, conduct to elimination of waste and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007
Identifikátor: 5487

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedúci: doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDÁLOVÁ, Jana. Projekt zvýšení produktivity na pracovišti vrtání kulovnicových lůžek ve společnosti Česká zbrojovka, a.s.. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2037

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and management / Industrial Engineering