Bc. Šárka Salvetová

Diplomová práce

Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách

Geoinformation Processing in Difficult Conditions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vizuální percepcí (vnímáním) map určených pro krizový management u dvou vybraných skupin uživatelů. Nejdříve jsou analyzovány odpovídající literární zdroje poskytující informace o krizového řízení, povodních a také percepci map. V práci jsou dále popsány standardy FEMA a FGDC. Mapové podklady zanesené v krizových plánech jsou jako „zvláštní skutečnosti“ utajené. Navíc pro …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the visual perception of the maps intended for the emergency management with two groups of chosen users. First of all there is an analysis of appropriate literary sources which provide information on the emergency management, floods and the map perception, too. The thesis also gives an account of the FEMA and FGDC norms. The base maps recorded in the emergency plans are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta