Bc. Iva Frühaufová

Diplomová práce

Krizové řízení podniku a návrhy na jeho vylepšení

Crisis management in the company and the suggestions for its improvements
Anotace:
Diplomová práce vychází z teorie a základních pojmů v oblasti definice krizového managementu pro úspěšné vyvedení podniku z krize. V teoretické části se práce zaměřuje na definici slova krize a na krizové řízení, zabývá se rizikovým managementem a analýzou rizik, finanční analýzou a poměrovými ukazateli, krizovou komunikací, postupy a řešeními krize. V praktické části je konkrétní podnik představen …více
Abstract:
This thesis is based on the theory and basic concepts on definition of crisis management for successful company pulling out of the crisis. In the theoretical part the thesis is focused on the definition of the word „crisis“ and the crisis management. The thesis follow up with risk management and risk analysis, financial analysis and ratios, crisis communication, procedures and solutions. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: Ing. Jiří Zdražil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting