Bc. Pavlína Vacková

Bakalářská práce

Mzdy z pohledu účetního a daňového

Wages in Accounting and Taxes
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na mzdovou problematiku z účetního a daňového pohledu. Cílem této práce je pro společnost YS a.s. na základě analýzy mezd z pohledu účetního a daňového navrhnout vhodné postupy a doporučení vedoucí ke zvýšení povědomí zaměstnanců o mzdové problematice a pozitivně ovlivnit současnou míru fluktuace zaměstnanců. Na základě výsledků dotazníkového šetření zpracovat jedno z navrhovaných …více
Abstract:
Bachelor thesis about the wages theory based on the accounting and fiscal point of view. The aim is to propose a system of suitable suggestions, for the company YS a.s., based on the fiscal and accounting analysis of their wages, leading to increased awareness of the employees about the subject of the wages, having a main objective in influencing their up to date level of labour turnover in a convenient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Věra Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting