Bc. Zuzana Šumpichová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy Plaček, s.r.o. a její marketing

Corporate Social Responsibility of Plaček, s.r.o. and Its Marketing
Anotace:
Diplomová práce je širším pohledem na společenskou odpovědnost organizace a její marketing. V teoretické části se zabývám obecným výkladem CSR, jejích třech základních pilířů a marketingu. Za pomoci odborné literatury dále popisuji a člením marketing, jednotlivé nástroje komunikačního mixu ve vztahu ke společenské odpovědnosti. K jednotlivým teoretickým popisným celkům se vyjadřuji na základě vlastních …více
Abstract:
The thesis is a broader view of corporate social responsibility and its marketing. The theoretical part deals with the general interpretation of CSR, its three main pillars and marketing. With the help of literature I further describe and divide marketing, individual tools of communication mix in relation to social responsibility. I comment individual theoretical descriptive units on the basis of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní