Bc. Markéta Kršková

Master's thesis

Integrace výuky jazyků založené na úkolech do individuálních online lekcí (akční výzkum)

Integrating Task-Based Language Teaching into One-to-One Online Lessons (Action research)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá implementací jazykové výuky založené na úkolech do online individuální výuky jednoho učitele anglického jazyka. Teoretická část diplomové práce shrnuje principy výuky jazyků založené na konkrétních úkolech a specifika individuálních lekcí a online výuky jazyků. Praktická část práce čerpá z principu akčního výzkumu a monitoruje integraci lekcí založených na úkolech do …more
Abstract:
This diploma thesis deals with implementing task-based language teaching into online one-to-one lessons of one English language teacher. The theoretical part of the thesis summarises task-based language teaching principles, along with the specifics of one-to-one lessons and online language teaching. The practical part of the thesis draws on the principle of action research and monitors the integration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta