Romana PRACHFELDOVÁ

Bakalářská práce

Příprava na stáří

Preparation on old age
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem přípravy na stáří. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit názory a postoje lidí k přípravě na stáří, zda u lidí probíhá příprava na stáří a nejčastější způsoby této přípravy. Zaměřila jsem se na finanční a zdravotní přípravu a také na přípravu v oblasti trávení volného času. V úvodní části se zaměřuji na metodologii, jelikož se celou mou prací prolínají poznatky …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the issue of preparing for aging. The main objective is to find out people's opinions and stands regarding the preparation for aging, if people make provisions for aging, alternatively their most common ways of it. The thesis is focused on the financial and health preparation, as well as the preparation in the field of leisure activities. The opening part follows the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRACHFELDOVÁ, Romana. Příprava na stáří. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce