David KUŠNIER

Bakalářská práce

Struktura postojů středoškolské a učňovské mládeže ke kouření a dalším nealkoholovým návykovým látkám

The structure of secondary and vocational attitudes of youth smoking non-alcohol and other addictive substances
Anotace:
Cílem práce je srovnávání postojů k závislosti ke kouření a ostatním nealkoholovým návykovým látkám mezi žáky SOU a studenty nástavbováho maturitního studia. Teoretická část práce se zaměřuje na aspekty, prevenci, druhy drog, jejich rozdělení a zneužívání. Výzkumná část se zaměřuje na postoje mládeže k prevenci, důvody užití drog a následné důsledky užití drog.
Abstract:
The aim is to compare attitudes to addiction to smoking non-alcohol and other addictive substances among pupils and students of SOU nástavbováho Baccalaureate. The theoretical part focuses on aspects of prevention, types of drugs, their distribution and abuse. The research part focuses on the attitudes of young people to prevent, the reasons for drug use and subsequent consequences of drug use
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
Zveřejnit od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŠNIER, David. Struktura postojů středoškolské a učňovské mládeže ke kouření a dalším nealkoholovým návykovým látkám. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hhsr12 hhsr12/2
5. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 4. 2012
Marklová, E.
8. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.