Bc. Kateřina Synková

Bakalářská práce

Jóga a její vliv na strategie zvládání stresu

Yoga and coping strategies
Anotace:
Tato práce se zabývá souvislostí jógy se strategiemi zvládání stresu. Výzkumná otázka zní, zdali měsíční intervence jógy bude mít dopad na strategie zvládání stresu. Práce má podobu kvaziexperimentu a pro zjišťování strategií zvládání stresu byla použita zkrácená 32 položková verze Tobinova inventáře copingových strategií. První hypotéza předpokládá, že po jógové intervenci dojde k nárůstu počtu strategií …více
Abstract:
This thesis investigates the influence of yoga on coping strategies.The research quesiton is whether monthly yoga intervention impacts the choice of coping strategies.The research design is quasi-experimental. The coping was measured by 32-item Tobin Coping Strategies Inventory. The first hypothesis preliminates the strengthening of problem focus strategies. The difference between the groups for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií