Theses 

Jóga a její vliv na strategie zvládání stresu – Bc. Kateřina Synková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Synková

Bakalářská práce

Jóga a její vliv na strategie zvládání stresu

Yoga and coping strategies

Anotace: Tato práce se zabývá souvislostí jógy se strategiemi zvládání stresu. Výzkumná otázka zní, zdali měsíční intervence jógy bude mít dopad na strategie zvládání stresu. Práce má podobu kvaziexperimentu a pro zjišťování strategií zvládání stresu byla použita zkrácená 32 položková verze Tobinova inventáře copingových strategií. První hypotéza předpokládá, že po jógové intervenci dojde k nárůstu počtu strategií zaměřených na řešení problému. Rozdíl mezi skupinami byl u tohoto typu strategií statisticky významný, avšak s nízkou validitou. Druhá hypotéza zní, že dojde k redukci odklonových strategií. Tato hypotéza se nepotvrdila.

Abstract: This thesis investigates the influence of yoga on coping strategies.The research quesiton is whether monthly yoga intervention impacts the choice of coping strategies.The research design is quasi-experimental. The coping was measured by 32-item Tobin Coping Strategies Inventory. The first hypothesis preliminates the strengthening of problem focus strategies. The difference between the groups for this type of strategies is statistically significant, but low validity. The second hypothesis preliminates the reduction of avoiding strategies. This hypothesis was not confirmed.

Klíčová slova: jóga, stres, coping, strategie zvládání stresu, yoga, stress, coping strategies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz