Bc. Kateřina Synková

Bachelor's thesis

Jóga a její vliv na strategie zvládání stresu

Yoga and coping strategies
Abstract:
Tato práce se zabývá souvislostí jógy se strategiemi zvládání stresu. Výzkumná otázka zní, zdali měsíční intervence jógy bude mít dopad na strategie zvládání stresu. Práce má podobu kvaziexperimentu a pro zjišťování strategií zvládání stresu byla použita zkrácená 32 položková verze Tobinova inventáře copingových strategií. První hypotéza předpokládá, že po jógové intervenci dojde k nárůstu počtu strategií …more
Abstract:
This thesis investigates the influence of yoga on coping strategies.The research quesiton is whether monthly yoga intervention impacts the choice of coping strategies.The research design is quasi-experimental. The coping was measured by 32-item Tobin Coping Strategies Inventory. The first hypothesis preliminates the strengthening of problem focus strategies. The difference between the groups for this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií