Mgr. Šárka Lefflerová

Bakalářská práce

Sekty a nová náboženská hnutí v ČR

Cults and New Religious Movements in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce mapuje sekty a nová náboženská hnutí v České republice. V praktické části seznamuje s pojmy, které se týkají této problematiky a objasňuje rozdíl mezi sektou a církví. Dále následuje výčet nejznámějších sekt a nových náboženských hnutí na našem území. Čtenář se dozvídá o jejich historii, osobnostech, financování, organizaci, případných nebezpečích pro společnost. Protože je cílem …více
Abstract:
The Bachelor dissertation monitors denominations and new religious movements in the Czech Republic. In an applicative part the thesis acquaints us with phraseology connected with the religious topic and explains differences between denominations and Churches. A listing of the best - known denominations and new religious movements follows. The reader gets knowledge about the history, characters, funding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta