Bc. Martina Chýlková

Master's thesis

Proměna postojů k integraci menšin ve Francii, Německu a Nizozemsku a reflexe problematiky integrace menšin ze strany EU

Change in Approach towards Immigrants Integration in France, Germany and Netherlands and the Reflection of the Problem of Immigrants Integration within the EU
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace příslušníků třetích zemí ve vybraných členských státech EU a rozvojem politiky integrace imigrantů na evropské úrovni. Práce porovnává integrační přístupy k imigrantům ve třech členských státech EU – Francii, Německu a Nizozemsku a popisuje proměnu a postupnou konvergenci těchto přístupů směrem k politice občanské integrace, k níž dochází od nového …more
Abstract:
The Master thesis is dealing with the topic of integration of the third-country nationals residing in European Union, and with the development of policy of immigrant integration on the EU level. The thesis compares the different attitudes toward immigrant integration in three EU member states – France, Germany and Netherlands, and describes the transformation of the traditional approaches towards policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií