Theses 

Proměna postojů k integraci menšin ve Francii, Německu a Nizozemsku a reflexe problematiky integrace menšin ze strany EU – Bc. Martina Chýlková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Chýlková

Master's thesis

Proměna postojů k integraci menšin ve Francii, Německu a Nizozemsku a reflexe problematiky integrace menšin ze strany EU

Change in Approach towards Immigrants Integration in France, Germany and Netherlands and the Reflection of the Problem of Immigrants Integration within the EU

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou integrace příslušníků třetích zemí ve vybraných členských státech EU a rozvojem politiky integrace imigrantů na evropské úrovni. Práce porovnává integrační přístupy k imigrantům ve třech členských státech EU – Francii, Německu a Nizozemsku a popisuje proměnu a postupnou konvergenci těchto přístupů směrem k politice občanské integrace, k níž dochází od nového tisíciletí. Pozornost je věnována také aktérům aktivním v oblasti integrace na úrovni EU a významu a dopadu soft law mechanismů, které EU pro oblast integrace imigrantů uplatňuje.

Abstract: The Master thesis is dealing with the topic of integration of the third-country nationals residing in European Union, and with the development of policy of immigrant integration on the EU level. The thesis compares the different attitudes toward immigrant integration in three EU member states – France, Germany and Netherlands, and describes the transformation of the traditional approaches towards policy of civic integration. Part of the thesis is devoted to the main actors of integration policy in EU and also to the results of using the soft law mechanisms in the area of immigrant integration policy.

Keywords: Evropská unie, integrace imigrantů, integrační modely, občanská integrace, multikulturalismus, asimilacionismus, segregace.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 18:41, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz