Theses 

Proměna postojů k integraci menšin ve Francii, Německu a Nizozemsku a reflexe problematiky integrace menšin ze strany EU – Bc. Martina Chýlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Bc. Martina Chýlková

Diplomová práce

Proměna postojů k integraci menšin ve Francii, Německu a Nizozemsku a reflexe problematiky integrace menšin ze strany EU

Change in Approach towards Immigrants Integration in France, Germany and Netherlands and the Reflection of the Problem of Immigrants Integration within the EU

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou integrace příslušníků třetích zemí ve vybraných členských státech EU a rozvojem politiky integrace imigrantů na evropské úrovni. Práce porovnává integrační přístupy k imigrantům ve třech členských státech EU – Francii, Německu a Nizozemsku a popisuje proměnu a postupnou konvergenci těchto přístupů směrem k politice občanské integrace, k níž dochází od nového tisíciletí. Pozornost je věnována také aktérům aktivním v oblasti integrace na úrovni EU a významu a dopadu soft law mechanismů, které EU pro oblast integrace imigrantů uplatňuje.

Abstract: The Master thesis is dealing with the topic of integration of the third-country nationals residing in European Union, and with the development of policy of immigrant integration on the EU level. The thesis compares the different attitudes toward immigrant integration in three EU member states – France, Germany and Netherlands, and describes the transformation of the traditional approaches towards policy of civic integration. Part of the thesis is devoted to the main actors of integration policy in EU and also to the results of using the soft law mechanisms in the area of immigrant integration policy.

Klíčová slova: Evropská unie, integrace imigrantů, integrační modely, občanská integrace, multikulturalismus, asimilacionismus, segregace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz