Veronika NÁPRAVNÍKOVÁ

Diplomová práce

Hra jako prostředek učení v hodinách čtení a literární výchovy ve 2. a 3. ročníku ZŠ

Game as a Means of Teaching in Reading and Literature Lessons for the Second and Third Grades of Elementary Schools
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat uplatněním tvořivých metod a forem práce v hodinách čtení a literární výchovy ve 2. a 3. ročníku ZŠ. Těžištěm práce bude dobrá orientace v současné odborné literatuře, v alternativních učebnicích a metodických příručkách. Práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce představí vyučování čtení z pedagogicko-psychologického pohledu, …více
Abstract:
The thesis deals with the application of creative methods and forms of work during reading and literature lessons in the 2nd and 3rd grades of elementary school. The main focus is on good orientation in contemporary professional literature, alternative textbooks and methodical guides. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part presents teaching of reading from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁPRAVNÍKOVÁ, Veronika. Hra jako prostředek učení v hodinách čtení a literární výchovy ve 2. a 3. ročníku ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hj0lby hj0lby/2
29. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.